Anat David

Hatha Vinyasa Yoga

עבודת ההולכים בדרך היוגה היא לתרגל מתוך מקום של אי-רדיפה (ויראגיה), אך בהתמדה (אביהאסה), סבלנות ואמונה רבה - זהו לב התרגול.

תרגול היוגה העצים בחיי את יכולת ההתמסרות לתהליכים ארוכים ואהבת הדרך. בשיעורי היוגה, חשוב לי לחבר את התלמידות/ים לכוונת התרגול וליצור תהליך העמקה ולמידה - בהבאת רעיונות מתוך חכמת היוגה, ביצירת אווירה נעימה ולא תחרותית, ובקידום תרגול אינטיליגנטי ומדויק.

בוגרת קורס דו-שנתי בהו...

Upcoming Classes