Maya Grundland

Hatha Yoga

"עבורי יוגה היא מקלחת למיינד,
היא מרעננת את הנפש שלי דרך עבודת הגוף ומחדשת את האנרגיה.
אני מרותקת מהקשר הישיר בין גוף ונפש ומאמינה שכדי לייצר חופש תנועה בגוף (ובחיים) יש לייצר בסיס חזק שממנו אפשר 'לעוף'
בסיס שיש לקיים דרך תקשורת עם הגוף, שהות במנחים ודיוקם, תשומת לב לנשימה והקשבה לכל מה שעולה בדרך."

השיעורים של מאיה מושתתים על יסודות תרגול מגוונים, בעיקר השאדו יוגה שמביאה איתה ניחוחות מאומנויות ה...

Upcoming Classes